Mjölk är ett av våra viktigaste livsmedel och känt för sin höga kalciumhalt tillsammans med andra mejeriprodukter. Jämte ost är mjölk vår viktigaste kalciumkälla. Men förutom kalcium är mjölk även en källa till högvärdigt protein och viktiga vitaminer och mineraler. De främsta är vitamin A, B-vitaminer och vid berikade livsmedel även vitamin D, skriver Livsmedelsverket.