Fairtrade

Fairtrade är en märkning som allt mer börjar att synas på hyllorna i våra livsmedelsbutiker. Men vad står det för egentligen?

När du köper fairtrade produkter hjälper du till att skapa bättre arbetsförutsättningar för odlare och anställda, samt ökar möjligheterna för goda levnadsvilkor. Kriterierna för märkningen är högre löner och att minimi priset för produkterna överskrider produktionskostnaderna vilket sammanslaget med långsiktiga handelsavtal ger en tryggare ekonomisk situation.

Fairtrade har ett brett sortiment av produkter i våra svenska butiker. Även cafeer och andra serveringsställen kan numera erbjuda fairtraide. Du kan välja kaffe, choklad, frukt, ris, guinoa, vin, rosor, bollar och mycket mer. Utbudet är mycket varierat. När du köper en fairtraide märkt produkt får du en garanti för att produkten uppfyller de internationella fairtrade-kriterierna.

Fairtrades vision är en rättvis världshandel och att utvecklingsländerna ska få möjligheten att styra sin egen framtid. På så sätt skapas förutsättningar för en varaktigt trygg tillvaro. Odlarna får även en extra premie som används för att utveckla det lokala samhället ekonomiskt och socialt. Vilket innebär att skola, hälsovård eller bostäder får hjälp att utvecklas.

Fairtrade Sverige arbetar för att utöka sortimentet och öka efterfrågan på fairtradeprodukter genom att bland annat sprida information och bilda opinion för att öka kunskapen om produkten hos allmänheten.

Förutom att förbättra den ekonomiska situationen så främjar fairtrade demokrati, miljö, och organisationsrätt. Även diskriminering och barnarbete motverkas.