Krav och andra märkningar av ekologisk mat

Att handla och äta ekologiskt har under de senaste åren blivit allt populärare då allt fler konsumenter tycker det är viktigt att maten man äter produceras på ett för naturen och djuren hållbart och naturligt vis.

Hälsosam kostVill man handla ekologiskt ska man i första hand titta efter huruvida produkten är KRAV-märkt eller inte. För att en produkt ska erhålla KRAV-märkning måste den uppfylla ett antal olika krav. Dessa skiljer sig åt lite beroende på om det är en vegetabilisk produkt eller en animalisk produkt. Vid produktion av exempelvis kött, mjölk eller ägg ställs det krav på exempelvis djurhållning och foder, medan det vid exempelvis produktion av sädesslag eller grönsaker ställs krav på att inte använda bekämpningsmedel och dylikt.

En annan märkning man titta efter om man vill handla ekologiskt är EU:s märkning för certifierad ekologisk produktion. Kraven för att bli certifierad producent av mat är liknande de som ställs av KRAV. Märkningen är sedan något är tillbaka obligatorisk för ekologisk mat som producerats inom EU:s gränser.

Även vad gäller fisk och skaldjur finns en ekologisk märkning att titta efter, nämligen den så kallade MSC-märkningen. MSC står för Marine Stewardship Council och märkningen garanterar att fisk och skaldjur är fiskade med hållbara metoder.